روشهای مهاجرتی استان ساسکاچوان

برنامه استانی کانادا

ساسکاچوان در جنوب کانادا واقع شده و نام این شهر از رودخانه ساسکاچوان به زبان بومی گرفته شده است. این استان آفتابی ترین استان کانادا است و تابستان های آن گرم و زمستان های آن سرد می باشد.

به طور کلی برنامه استانی ساسکاچوان (SINP-Saskatchewan Immigrant Nominee Program) به 4 دسته زیر تقسیم می شود:

  1. گروه نیروهای متخصص بین المللی (International Skilled Worker Category)
  2. گروه تجربه ساسکاچوان (Saskatchewan Experience Category)
  3. گروه کارآفرینان و مزرعه داران (Entrepreneurs and Farm Category)
  4. گروه کارآفرینان فارغ التحصیل خارجی(International Graduate Entrepreneur Category)

۱.برنامه استانی نیروهای متخصص و ماهر ایالت ساسکاچوان ( International Skilled Worker Category)

این برنامه مختص افرادی است که مجوز کار معتبر در استان ساسکاچوان دارند و قصد دارند تا در این استان کار و زندگی کنند. این روش بر اساس یک سیستم امتیاز بندی مشخص بنا شده و متقاضیان می توانند از یکی از این زیرشاخه ها اقدام کنند.

۱-۱ نیروهای کار ماهر بین المللی که پیشنهاد کاردارند. (International Skilled Worker – Employment Offer)

این زیرگروه برای افرادی مناسب است که از یک کارفرمای کانادایی جاب آفر یا پیشنهاد کاری، دریافت کرده باشند.

شرایط اقدام از طریق برنامه استانی ساسکاچوان چیست؟ 

۱-۲ نیروهای ماهر و بین المللی در مشاغل مورد تقاضا (International Skilled Worker – Occupations I-Demand)

این زیر شاخه مربوط به افراد با تخصص کاری که در یکی از مشاغل مورد نیاز این استان، دارای سابقه کاری هستند ولی پیشنهاد کار یا جاب آفر را ندارند.

شرایط مورد نیاز برای این روش مهاجرتی 

۱-۳ نیروهای ماهر بین المللی اکسپرس انتری ساسکاچوان  International Skilled Worker – Express Entry

سیستم اکسپرس اینتری مهاجرتی و شهروندی کانادا ( IRCC) Express entry pool ثبت شده باشند و شرایط مورد نیاز برای این روش مهاجرتی ساسکاچوان را نیز دارا باشند.

شرایط این برنامه مهاجرت به ساسکاچوان ممکن است هر زمانی تغییر نماید ولی بررسی پرونده مهاجرتی شما متناسب با شرایط زمانی که پرونده خود را کامل ارسال کرده اید، بررسی می گردد.

شرایط مورد نیاز برای اکسپرس انتری ساسکاچوان

کسب حداقل 60 امتیاز از 100 امتیاز برنامه مهاجرتی استان ساسکاچوان که با برنامه دارندگان جاب آفر که توضیح داده شده یکسان است. 

افراد متقاضی مهاجرت از طریق اکسپرس اینتری به وسیله سنجش در سیستم ارزیابی جامع (CRS) یا به اختصار Comprehensive ranking system می بایست امتیاز مد نظر را کسب کنند که حداکثر، امتیاز در این سیستم 1200 امتیاز است که 600 امتیاز آن مربوط به داشتن پیشنهاد کار و یا دعوتنامه استانی می باشد.

2- گروه تجربه ساسکاچوان (Saskatchewan Experience Category)

دومین گروه از برنامه های استانی ساسکاچوان گروه تجربه ساسکاچوان است که مختص افرادی است که در استان ساسکاچوان کار و زندگی می کنند. این گروه درخواست های متقاضیان این روش را بررسی می کنند.

این زیرگروه برای افرادی مناسب است که حداقل 6 ماه با یک مجوز کار معتبر در ساسکاچوان کار کرده باشند. 

این زیرگروه برای متقاضیانی که در حال حاضر برای یکی از شرکت های معتبر حمل و نقل در ساسکاچوان مشغول به کار هستند و حداقل 6 ماه قبل از اپلای در حال کار برای کارفرمای فعلی خودشان در ساسکاچوان بوده اند، مناسب می باشد.

این زیر گروه برای اشخاصی مناسب است که به عنوان سرور، کمک آشپز یا خدمتکار، خدمه ی غذاخوری و یا کارکنان خدماتی حداقل به مدت 6 ماه کار کرده باشند. قبل از اینکه متقاضی در کانادا کار خود را شروع کند، کارفرما باید از استان تاییدیه بگیرد.

این زیرگروه به دانشجویانی اختصصاص داده شده است که از یکی از موسسات آموزش عالی در کانادا فارق التحصیل شده باشند. این دانشجویان می بایست حداقل 24 ماه قبل از اپلای، حداقل به مدت 6 ماه در ساسکاچوان کار کرده باشند.

۳گروه کارآفرینان و مزرعه داران  Entrepreneurs and Farm Category

سومین برنامه استانی ساسکاچوان گروه کارآفرینان و مزرعه داران است که این گروه برای اشخاصی در نظر گرفته شده که قصد راه اندازی یا داشتن یک کسب و کار شخصی خود را دارند و یا می خواهند در یکی از کسب و کارهای مستقر در استان شراکت کنند و در مدیریت این بیزنس نقش فعال داشته باشند همچنین  افراد با تجربه در کار کشاورزی که تمایل به کار کشاورزی در کانادا و در این استان را دارند نیز شامل این برنامه خواهند شد که به این عنوان ها از آنها یاد می شود:

۴گروه کارآفرینان فارغ التحصیل خارجی International Graduate Entrepreneur Category

و چهارمین برنامه استانی ساسکاچوان که این زیر گروه برای فارق التحصیلان خارجی در نظر گرفته شده است که در ساسکچوان تحصیل نموده اند و از یک موسسه معتبر در مقاطع بالاتر از دبیرستان در ساسکچوان فارق التحصیل شده باشند و میخواهد بیزنس مختص خود را در این استان داشته باشند و متقاضیانی که موفق و پذیرفته می شوند، باید حداقل به مدت 1 سال کسب و کار خود را تاسیس و آن را مدیریت نمایند تا از سوی این استان واجد شرایط تشخیص داده شوند.