روشهای مهاجرتی استان پرنس ادوارد

برنامه استانی پرینس ادوارد:

برنامه مهاجرت استانی پرنس ادوارد، مهاجرت به کانادا را برای افرادی که با معیارهای استانی مطابقت دارند سرعت می‌بخشد. این معیارها در راستای چهار هدف قرار دارند: افزایش تجارت و توسعه اقتصادی، افزایش تامین نیروی کار ماهر، افزایش جمعیت و دستیابی به اهداف جمعیتی و همچنین اهداف اجتماعی و فرهنگی استان.

۱مهاجرت به استان پرنس ادوارد از طریق اکسپرس انتری

در صورت موفقیت در دریافت نامینیشن استانی از این طریق 600 امتیاز به امتیاز سیستم رتبه بندی جامع ( CRS) شما اضافه می شود و شانس شما را برای دریافت دعوتنامه اپلای برای اقامت دائم کانادا به طور چشمگیری افزایش می یابد.

مشخصات اکسپرس انتری استان پرنس ادوارد:

حداقل شرایط:

۲مهاجرت به استان پرنس ادوارد: دسته بندی تاثیر نیروی کار

شرایط کلی:

۳مشاغل مورد نیاز پرنس ادوارد

شرایط کلی:

۴دسته بندی تأثیر کسب و کار جزیره پرنس ادوارد

این برنامه که فقط یک زیر مجموعه دارد، یعنی ویزای کار (Work Permit)، برای افرادی است که مایل به سرمایه گذاری در کسب کاری هستند تا از این طریق بتوانند به استان پرنس ادوارد مهاجرت کنند.

حداقل شرایط :