روشهای مهاجرتی استان کبک

کبک با اجرای چندین برنامه مهاجرتی مختلف، زمینه حضور نامزدهای واجد شرایط را برای تأمین اقامت دائم کانادا فراهم می‌سازد. دولت فدرال به اندازه کافی استقلال و ابتکار عمل لازم در سیاست‌ها و رویه‌های مهاجرتی را به استان كبك اعطا كرده است؛ به همین دلیل برنامه‌های مهاجرتی كبک اغلب جدا از دیگر استانها رسیدگی می‌شوند.

کبک تنها استان کانادا محسوب می‌شود که زبان رسمی آن فرانسوی است. به همین دلیل، برخی برنامه‌های مهاجرتی کبک مختص آن افرادی است که به زبان فرانسوی تسلط دارند. با وجود این، راهکارهایی هم برای غیر فرانسوی زبانانی که مایل به مهاجرت به این استان هستند وجود دارد.

گواهی انتخاب کبک (CSQ)

برنامه‌های مهاجرت کبک از طریق دو فرایند مجزا و جداگانه تأیید می‌شوند: انتخاب و پذیرش.

انتخاب در سطح استان انجام می‌شود، در حالی که پذیرش در سطح فدرال انجام می‌گیرد. برای مهاجرت به کبک، متقاضی باید شرایط هر دو فرایند انتخاب و پذیرش را داشته باشد. به همین دلیل، در مرحله انتخاب، یک تبعه خارجی باید از خود استان کبک تأییدیه دریافت کند. تاییدیه انتخاب از طریق اخذ گواهی انتخاب کبک (CSQ) نشان داده می‌شود. این گواهی سندی است که توسط مقامات مهاجرت استانی پس از دریافت تاییدیه از طریق یکی از برنامه‌های مهاجرت کبک، صادر می‌شود.

برنامه کارگر ماهر کبک (QSW)

برنامه کارگر ماهر کبک (QSW) یکی از روش‌های مهاجرتی کبک برای دریافت اقامت دائم است. در این برنامه، همه متقاضیان باید حداقل تجربه کاری لازم را داشته باشند. QSW یک برنامه مهاجرتی مبتنی بر امتیاز است؛ به این معنی که متقاضیان برای واجد شرایط بودن باید حداقل امتیاز لازم را در یک نظام امتیاز دهی کسب کنند. البته در این برنامه نیازی نیست که متقاضی حتما به زبان فرانسوی تسلط داشته باشد؛ بلکه تسلط به زبان فرانسوی ممکن است منجر به افزایش امتیاز متقاضی در نظام ارزیابی شود.

برنامه تجربه کاری کبک (PEQ)

برنامه تجربه کاری کبک (PEQ) یکی از روش‌های مهاجرتی کبک است که به اقامت دائم منتهی خواهد شد. این برنامه مستلزم این است که داوطلبان در استان کبک تجربه کاری لازم را داشته باشند. تجربه کاری می‌تواند در قالب کارگر خارجی موقت یا دانشجوی بین المللی دریافت شده باشد. متقاضیان PEQ باید دانش زبان فرانسوی را داشته باشند. شرایط دیگری نیز برای واجد شرایط بودن در این برنامه وجود دارد. از جمله اینکه متقاضی در زمان ارسال و پردازش درخواست باید در کبک اقامت قانونی داشته باشد.

برنامه سرمایه گذاری کبک

( در حال حاضر این برنامه اجرا نمی شود )

متقاضیان مربوط به برنامه سرمایه گذار کبک باید دارایی‌ خالص حداقل 2 میلیون دلار کانادا و توانایی سرمایه گذاری حداقل 1.2 میلیون دلار کانادا همراه با یک واسطه مالی کبک را داشته باشند. متقاضیانی که این خصوصیت‌ها را داشته باشند، خواهند توانست از طریق برنامه سرمایه گذاری کبک واجد شرایط اقامت دائم در کانادا شوند.

برنامه کارآفرینی کبک

متقاضیانی که خواهان دریافت پذیرش در برنامه کارآفرینی کبک هستند، لازم است شرایط زیر را داشته باشند:

برنامه خود اشتغالی کبک 

برنامه خود اشتغالی کبک به متقاضیان اجازه می‌دهد ضمن مهاجرت به کبک، برای خود اشتغال پایدار و مناسبی ایجاد کنند. هر متقاضی که می‌خواهد در این برنامه واجد شرایط شود، باید دارایی خالص حداقل 100 هزار دلار کانادا و دو سال تجربه کاری خود اشتغالی در زمینه شغلی مربوطه را داشته باشد.

مجوز پذیرش ( CAQ) 

معمولا برای تأیید اقامت موقت در کبک، دریافت مجوز پذیرش کبک (CAQ) الزامی است. این مجوز پذیرش اکثر برنامه‌های تحصیلی دانشجویان بین‌المللی را نیز شامل می‌شود.

توجه! CAQ اجازه اقامت موقت در استان کبک را ارائه می‌دهد؛ در حالی که از طریق گواهی انتخاب کبک (CSQ)، می‌توان اجازه اقامت دائم در این استان را دریافت کرد.

پیشنهاد شغلی معتبر

اگر کارفرمای کبک بخواهد یک تبعه خارجی را استخدام کند، ممکن است واجد شرایط آن باشد که یک پیشنهاد شغلی را که به طور رسمی توسط MIDI تأیید شده است به فرد خارجی ارائه دهند. داشتن پیشنهاد شغلی معتبر به نوعی مزیت ویژه و امتیاز جالب توجهی در برنامه کارگر ماهر کبک (QSW) محسوب می‌شود؛ زیرا به دارنده آن 8 امتیاز اضافی (اگر کار در منطقه مونترال واقع شود) و یا 10 امتیاز اضافی (اگر موقعیت شغلی خارج از منطقه مونترال واقع شود) خواهد داد. همچنین کسانی که پیشنهادهای شغلی معتبری داشته باشند، از سهمیه مورد نیاز برای برنامه‌های QSW معاف هستند، به این معنی که آن‌ها می‌توانند در هر زمان برای CSQ درخواست دهند.

شرایط لازم برای دریافت موقعیت شغلی معتبر به این شرح است: