روشهای مهاجرتی استان آلبرتا

برنامه استانی آلبرتا

در حال حاضر برنامه مهاجرت استانی آلبرتا، از سه برنامه زیر تشکیل شده است.

  1. برنامه فرصت آلبرتا Alberta Opportunity Stream (AOS)
  2. برنامه اکسپرس اینتری آلبرتا Alberta Express Entry Stream
  3. برنامه کشاورزان خوداشتغال Self-Employed Farmer Stream

1-مهاجرت به کانادا از طریق برنامه فرصت آلبرتا (Alberta Opportunity Stream)

برای کسانی که در آلبرتا کار می کنند یا از موسسات و یا دانشگاه های معتبر در استان آلبرتا در مقطع دیپلم به بالا درس خوانده و تحصیلات خود را به پایان برده اند و یا دارای یک شغل با مجوز قانونی پس از اتمام تحصیلات (Post Graduation Work Permit) در استان باشند، برنامه فرصت آلبرتا می تواند راهی برای اخذ اقامت دائم کانادا باشد

افراد علاقه مند به برنامه فرصت آلبرتا (Alberta Opportunity Stream) می بایست حداقل فاکتورهای زیر را داشته باشند:

– شرایط اقامتی و اجازه کارداشته باشند.

– دارای مهارت های زبان باشند.

– سطح تحصیلات مد نظر را دارا باشند.

– سوابق کاری داشته باشند، به شرطی که آن کار در لیست مشاغل غیرمجاز نام برده نشده باشد.

2- برنامه اکسپرس اینتری در استان آلبرتا (Alberta Express Entry Stream)

یکی از برنامه های استانی آلبرتا اکسپرس اینتری است که این امکان را فراهم می آورد تا این استان افراد مستعد و نیروهای مورد نیاز خود را از طریق این برنامه انتخاب کند و برای آن ها دعوت نامه بفرستد. این افراد می توانند به توسعه و نیز تنوع اقتصادی و نژادی در کانادا کمک کنند. افرادی که در خارج از کانادا زندگی می کنند، می توانند درخواست خود را به برنامه اکسپرس اینتری آلبرتا ارائه کنند. این زمانی امکان پذیر است که فرد مورد نظر، از سوی استان آلبرتا نامه NOI دریافت کرده باشند. این افراد باید دارای یک پروفایل در معتبر در اکسپرس اینتری باشند و قصد زندگی کردن در این استان را داشته باشند. این افراد باید داری شغلی باشند که در رده مشاغل مورد نیاز آلبرتا جای داشته باشد. این افراد باید در سیستم امتیاز بندی جامع دست کم موفق به کسب 300 امتیاز شده باشند.این افراد این امکان را خواهند داشت که از سوی دولت استانی نامه NOI دریافت کنند. افرادی که پیشنهاد کاری از سوی یک کافرما در استان آلبرتا و یا سابقه کار در این استان را داشته باشند و یا از یک موسسه تحصیلات تکمیلی آلبرتا تحصیل کرده و آن را به پایان رسانده اند و پیشنهاد کاری معتبر داشته باشند و یا وابستگان درجه یک که شهروند کانادا باشند در آلبرتا کار و زندگی می کند، داشته باشند، شانس بیشتری برای کاندید شدن نسبت به سایر داوطلبین خواهند داشت.

3- برنامه کشاورزان خوداشتغال استان آلبرتا (Self-Employed Farmer Stream)

اگر شما از دسته افرادی هستید که دارای تجربه کار در مزارع و کشاورزی هستند و از سرمایه مناسب جهت سرمایه گذاری در امور مزرعه داری و کشاورزی برای خرید و توسعه یک مزرعه در آلبرتا، برخوردار هستید، برنامه کشاورزان خوداشتغال آلبرتا برنامه ای است که می توانید از طریق آن، برای اقامت دائم کانادا برای خود و خانواده خود اقدام کنید.

متقاضیان چه کسانی می توانند باشند؟ به طور کلی می توان گفت: صاحبان و اداره کنندگان مزرعه ای که برنامه کارو زندگی آینده آن ها براساس زندگی و سکونتشان در آلبرتا باشد.

شرایط: